Whizzing around Snowdonia on a tour of the new 360 route in a bright orange Lotus, Weather Girl – Sian Lloyd stop-by Inigo Jones Slate Works.

In the run-up to the new Snowdonia 360 route launch on the 1st of March, here at Inigo Jones Slate Works we were pleased to welcome Sian Lloyd to the site, who was stylishly navigating the circuit in a bright orange Lotus!

The Slate Works was one of the first ports of call for Sian where she spent a leisurely morning at the showroom with MD John Lloyd and our talented Craftsman Roger Davis. Whilst getting an understanding of the skills involved in creating our Welsh Slate Products Sian discovered some of our newer items; Welsh Slate Chilling Stones and our Virtual Assistant AI “Alexa” Bases.

Later on, on behalf of the Snowdonia 360 Attraction Members, Sian and the motoring company were presented with a little memento that had been especially made for the occasion.  Roger had kindly crafted a Natural Piece of Welsh Slate with both the new 360 logo and that of the sponsors.

Soon enough the thrill of driving the Lotus was calling and Sian was once more on her way, travelling the route to the next attraction!

______________________________________________________________________________________________________________________________

Yn trafeilio Eryri ac yn mwynhau’r gylchdaith 360 newydd mewn Lotus oren, daeth ‘Weather Girl’ – Siân Lloyd i ymweld â Gwaith Llechi Inigo Jones.

Yn dilyn tuag at lansiad cylchdaith newydd Eryri 360 ar y 1af o Fawrth, yma yng Ngwaith Llechi Inigo Jones roeddem yn falch i groesawu Siân Lloyd i’r safle, a oedd ar y pryd yn llywio’r gylchdaith mewn Lotus oren llachar!

Roedd y Gwaith Llechi yn un o bwyntiau cyntaf Siân ar ei ymweliad i Eryri, lle treuliai bore braf yn y siop gyda Rheolwr Gyfarwyddwr, John Lloyd ac ein Crefftwr talentog, Roger Davis.  Wrth drafod ychydig hanes y Gwaith Llechi, a’r sgiliau arbennig sydd i weithio llechen, darganfyddai Siân gwpwl o eitemau newydd sydd gennym wedi ei gwneuthur o lechen yn ein siop; Llechi Oeri i roi yn eich diod yn lle rhew ac ein Sylfaen “Alexa” o lechen, sydd yn darostwng sain yn naturiol.

Cyn ymadael, cyflwynwyd cofrodd o lechen naturiol Cymraeg i Siân a’r cwmni moduron i ddathlu lansiad y Gylchdaith Newydd a’u cefnogaeth o’r fenter. Gyda diolch i Roger â greuwyd y darn, rhoddai logo’r cwmni Lotus ac Eryri 360 arno i gofio’r cyfnod cyffroes hyn.

Yn ddigon buan roedd rhaid dod a’r ymweliad i ben a gadawodd y safle i deithio gweddill y gylchdaith, ond dim cyn galw heibio’r Banc ym Mhenygroes, lle’r oedd digon o ddanteithion melys i’w blasu!

Verified by MonsterInsights