Mewn Car
Mae Gwaith Llechi Inigo Jones wedi ei leoli ar y A487, 6 milltir i’r De o Gaernarfon ar y ffordd i Borthmadog.
Mae mynediad i’r safle yn syth oddi ar gylchfan ac mae’r safle’n cael ei nodi yn amlwg ar arwyddion ar y ffordd.                                               
Ar gyfer Mapiau Digidol, defnyddiwch côd post LL54 7UE, ac ofewn hanner milltir, yn y gylchfan, edrychwch am yr arwyddion Gwyn a Brown.

 

Gyda Trên
Mae Gorsaf trên Bangor (15 milltir i’r gogledd) ar brif linell Arfordir Gogledd Cymru gyda cysylltiadau i weddill y DU ac Iwerddon. O’r Orsaf trên, defnyddiwch gwasanaeth Bws rhif 5A neu rhif 2 i gyrraedd Inigo Jones.

Gyda Bws
Allwch ddal / adael y bws gerllaw i’r atyniad.  Gwasanaethau sydd yn galw heibio:
Rhif. 5A       Caernarfon i Penygroes a Talysarn.
Rhif 1          Caernarfon i Porthmadog a Criccieth.
Rhif 1C-1N  Caernarfon i Nantlle.
Rhif 1A        Caernarfon i Penygroes a Nebo.
Rhif T2        Bangor i Dolgellau / Aberystwyth.

Click for details on our accessibility statement

Verified by MonsterInsights