Mae Llechen wedi cael ei weithio a’i siapio ar safle Gwaith Llechi Inigo Jones ers 1861. Y cwmni wedi ei sefydlu yn wreiddiol i wneuthuriad Llechi Ysgrifennu ysgolion y wlad.  Yn hwyrach yn ystod y 1980’au, gofyn i ymweld a’r gweithdai byddai ymwelwyr, a cael dysgu mwy am y diwydiant mawreddog yma yng Ngogledd Cymru, a sut caiff y cynnyrch yn Inigo Jones ei greu.  Byth ers hyny, mae Gwaith Llechi Inigo Jones wedi cynnig taith hynan dywys o amgylch y safle.

 

Cynnigiai Taith Fawr y Llechen y cyfle perffaith a llawn hwyl i ddysgu mwy am ddiwydiant llechi Gogledd Cymru. 

 

   Cychwynnwch eich taith gyda ffilm addysgiadol yn adrodd ychydig o hanes y Lechen Cymraeg.  Cewch weld y graig amrwd yn cael ei chwythu o’r mynydd, a’i daith ymlaen i ganol ein bywydau pob dydd.  

    Yn dilyn y ffilm, cewch eich tywys o amgylch arddangosfeydd daeareg a hanesyddol gan ddyfais sain bersonol.  Wrth ymdeithio’r safle, cewch gyfle i brofi ysgythru llechen a chaligraffeg, gan greu cofrodd unigryw i fynd adref gyda chi!

  Mae’r daith yn parhau ar eich cyflymder eich hunain drwy’r gweithdai gwreiddiol, lle cewch weld y peiriannau a chrefftwyr wrth eu gwaith. 

The Great Slate Tour - Self Guided Tour of the Welsh Slate Workshops    Mae sylwebaeth y daith ar gael drwy Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg, Tsieineaidd neu Siapaneg ar gyfer ymwelwyr dros dwr, yn o gystal ag yn Gymraeg neu Saesneg.  

    Caiff ymwelwyr ieuengach y cyfle i gwblhau Cwis yn ystod eu hymweliad i geisio ennill gwobr llechen eu hunain!

    Wedi eu crefftio ar y safle mae nwyddau llechen ar gael i’w prynu yn ein siop, ynghyd a chynnyrch Cymraeg a Cheltaidd eraill.   

Cafe Open at Slate Works All Year    Mae ein caffi, (bellach o dan ofal cigydd lleol, sydd hefyd wedi agor siop fferm a chigydd gyferbyn y caffi), ar agor yn ddyddiol drwy’r flwyddyn i weini ein hymwelwyr. 

Dog friendly, including the Great Slate Tour and Cafe.    Mae croeso hefyd i’n ffrindiau ffyddlon am ddim drwy’r safle. 

   

 

Cliciwch yma am fanylion ymweliad ysgolion/clybiau a grŵp ar Taith Fawr y Llechen 

 

Oriau Agor- Ar Gau hyd nes y clywir yn wahanol oherwydd COVID-19

Mae’r Gweithdai, Siop a Chaffi ar agor yn ddyddiol gan gynnwys penwythnosau o 9yb hyd 5yh, oni bai am Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan pan fyddant ar gau.

Mae mynediad i’r Siop am ddim. Gweler isod prisiau y Daith Hynan Dywys:-

2020 – Ar Gau hyd nes y clywir yn wahanol oherwydd COVID-19
Oedolion £6.50
Plant £6.00
Consesiwn £6.00
Teulu (2 oedolyn + 2 plentyn) £20.00
Grŵp of 10+            Cliciwch yma am fanylion ar teithiau tywys grŵp Gostyngiad 20%

Derbynnir pob prif Gardiau Credyd gan gynnwys American Express.

 

Cliciwch yma am fanylion ein lleoliad a sut i’n darganfod