Bellach o dan ofal cigydd lleol o Rosgadfan, Dafydd Jones, mae Caffi Gerlan ar agor Dydd Llun i Ddydd Sadwrn, 8yb hyd 4yh. Mae bwydlen newydd ar gael hefo bwydydd poeth ac oer ar gael drwy’r dydd.

Ynghyd a’r caffi, mae siop fferm a chigydd ar y safle yn gwerthu cig o’r fferm.

I gadw bwrdd neu i wneud unrhyw ymholiadau pellach, galwch y caffi ar 01286 831188.