Ar Agor Mai 17eg 2021 i weini bwyd tu mewn – Siop Fferm Gerlan Ar Agor

Bellach o dan ofal cigydd lleol o Rosgadfan, Dafydd Jones, mae Caffi Gerlan ar agor Dydd Llun i Ddydd Sadwrn, 8yb hyd 5yh yn ystod yr haf & 10yb hyd 4yh yn ystod y gaeaf. Mae bwydlen newydd ar gael hefo bwydydd poeth ac oer ar gael drwy’r dydd.

Ynghyd a’r caffi, mae siop fferm a chigydd wrth yml, yn gwerthu cig o’r fferm.

I gadw bwrdd neu i wneud unrhyw ymholiadau pellach, galwch y caffi ar 01286 831188.