Inigo Jones are delighted to have supplied 20 engraved Welsh slate plaques for the World Heritage slate sites in Gwynedd.

In July 2021 the landscape of North West Wales was added to the UNESCO world heritage list, making it the fourth World Heritage site in Wales.

According to Unesco, the status was awarded in recognition of the region’s 1800-year history of slate mining, its people and culture, and its role in “roofing the nineteenth-century world”

Quality Welsh slate is recognized as the best in the world and is still available for roofing architectural and landscape purposes.

https://www.llechi.cymru/worldheritagesite

INIGO JONES YN CYFLENWI PLACIAU LLECHI I SAFLEOEDD TREFTADAETH Y BYD

Mae Inigo Jones yn falch ei fod wedi cyflenwi 20 o placiau llechen Cymraeg gyda sgrifen i’r Safleoedd Treftadaeth y Byd Llechi Cymru yn Gwynedd.

Yn mis Gorffennaf 2021 gafodd tirwedd lechi gogledd-orllewin Cymru ei hychwanegu at Restr Safleoedd Treftadaeth y Byd UNESCO a dyma’r pedwerydd Safle Treftadaeth y Byd yng Nghymru.

Dyfarnwyd y statws i gydnabod 1,800 mlynedd o hanes o gloddio llechi, ei phobl a’i  ddiwylliant a’i rol yn “toi y byd bedwaredd ganrif ar bymtheg”.

Mae llechen Gymreig o safon yn cael ei chydnabod fel y gorau yn y byd ac mae ar gael o hyd at ddibenion toi, pensaernïol a thirwedd.

https://www.llechi.cymru/worldheritagesite

Verified by MonsterInsights