At Inigo Jones Slate Works we are offering a celebratory 20% discount on our natural Welsh Slate Number plate House Signs, marking the Craftsmen’s return to work after shutting down for three months owing to the Coronavirus Pandemic. The first time the company has shut down for longer than two weeks in its 150 year history!

This great offer will be available for 3 months until the end of October 2020.

The slate signs are prefabricated from 500 million year old polished Blue grey Welsh Slate and are deeply engraved and painted white, silver or pale grey. The engraved numbers are 50mm or 75mm high and are pre-drilled ready to fix and supplied with stainless steel screws and plastic plugs.

Although a natural product, Welsh slate will not warp shrink or rot and is renowned for its longevity.

To claim your 20% discount offer on a quality House Number Sign – crafted in Wales by experts in working Slate, enter code: HOUSESIGN1861 when checking out online. Claim your new House Sign here!

Don’t forget, Welsh Slate Nameplates can also be made to order. To view different styles, click here.Yma yng Ngwaith Llechi Inigo Jones, rydym yn dathlu bod ein Crefftwyr talentog yn ôl yn eu gwaith ar ôl tri mis o ddrysau caeedig o sgil y pandemig Coronafeirws. Y tro cyntaf i’r cwmni gae ei ddrysau am yn hirach na phythefnos ers cychwyn y cwmni dros 150 o flynyddoedd yn ôl!

Rydym yn cynnig 20% i ffwrdd oddi ar bris ein Harwyddion Rhifau Tai! Bydd y cynnig arbennig yma ar gael am y 3 mis nesaf hyd ddiwedd mis Hydref 2020.

Mae’r Arwyddion o lechfaen Glas Llwyd 500 miliwn blwydd oed wedi eu llathru a’u hysgythru yn ddwfn gyda rhifau 50mm neu 75mm o uchder a chawn eu paentio yn wyn, arian neu lwyd golau. Mae’r arwyddion yma wedi eu drilio yn barod i’w gosod, ac yn dod hefo pâr o sgriwiau dur gwrth staen a phlygiau plastig.

Er yn ddeunydd naturiol, nid yw Llechen Gymraeg yn sychgamu, crebachu nac yn pydru, ond yn enwog am ei briodweddau hiroes.

I hawlio’r cynnig yma i ostwng pris Arwydd Tŷ safonol, a’i wneuthuriad yng Nghymru gan arbenigwyr eu maes, nodwch y cod: HOUSESIGN1861 pan yn y sgrin talu. Archebwch eich Arwydd yma!

Cofiwch! Gwnei’r Arwyddion Enwau Tai hefyd i archeb. Porwch y dewis gwahannol yma. 

Verified by MonsterInsights