The new Caernarfon and Bontnewydd Bypass is now open! 

Traveling off the new road from Caernarfon take the second turning off the Goat roundabout to find us a couple of minutes along the A487 to Porthmadog.
If traveling to our Slate Works, click here to Find Us.

Mae’r lon newydd wedi agor!

O’r ffordd newydd o gyfeiriad Caernarfon, yn gylchfan y Goat, Llanwnda cymerwch yr ail droiad i ffwrdd i’n darganfod funudau i ffwrdd ar yr A487 ar y ffordd i Borthmadog.
Os yn trafeilio i’n Gwaith Llechi, darganfyddwch cyfarwyddiadau yma.

Verified by MonsterInsights