With the Sun shining and further relaxation of Coronavirus Restrictions, our shop is finally re-opening on May 1st 2021.

Workshop Tours will recommence from May 17th.  Pre-registering for Tours will remain recommended and can now be completed online; here on our new booking system.

Gerlan Café will also be re-open their doors to indoor service from May 17th.

Welcome back everyone! 

 

Hefo’r haul yn tywynnu a chyfyngiadau ar fywyd pob dydd yn cael ei llacio, mae ein siop yn Y Groeslon yn ail agor ar Fai’r 1af 2021.

Bydd Taith y Gweithdai yn ail gychwyn o Fai’r 17eg. Nodwch, en bod yn argymell eich bod yn archebu eich lle o flaen llaw, gan ddefnyddio ein system archebu ar ein gwefan.

Bydd Caffi Gerlan hefyd yn ail agor eu drysau i weini tu mewn ar y 17eg o Fai.

Croeso nol bawb! 

 

 

 

Verified by MonsterInsights