Coffau 100 mlynedd ers gorffen y Rhyfel Mawr. Gofynwyd i Inigo Jones greu plât o lechen cymreig i anrhydeddu gweithwyr Rheilffordd Ffestiniog a wasanaethodd yn ystod y Rhyfel Mawr, gyda dau yn anffodus wedi colli eu bywydau yn ystod y rhyfela. MEWN ANGOF NI CHÂNT FOD. Allwch ymweld a’r cofeb ar ei orau yng Ngorsaf Tan-y-Bwlch.

Commemorating remembrance Sunday, 100 years on. Inigo Jones was commissioned recently to produce a memorial Plaque to which commemorates Ffestiniog Railway staff who served during the Great War, two of whom were sadly killed and never returned home. WE SHALL REMEMBER THEM. The memorial can be seen in it’s full glory at Tan-y-Bwlch Station.

Verified by MonsterInsights