Nodyn i’r Siopwyr Munud Olaf! Rydym yma i chi!

Mae’r Siop yn Y Groeslon, Caernarfon Ar Agor hyd at 12 o’r gloch, amser cinio ar y 24ain o Ragfyr 2021 (Noswyl Nadolig!!).  Darganfyddwch anrhegion Llechen unigryw yn ein siop a Thalebion Anrheg, rhywbeth i bawb.
Nodwch, yn anffodus nid ydym yn medru derbyn archebion arbennig ac archebion i’w danfon drwy’r post i gyraedd cyn Nadolig 2021 bellach. Bydd unrhyw archebion a chai eu gwneud drwy’r wefan nawr yn cael eu prosesu yn y flwyddyn newydd. 
Hoffai’r tîm yma yng Ngwaith Llechi Inigo Jones Ddiolch i bob un o ein cwsmeriaid am eu cefnogaeth barhaol dros y flwyddyn ddiwethaf, ac i ddymuno Nadolig Llawen i oll.

 

A Note for the Last-Minute Shoppers! We are here for you!

The Showroom at Y Groeslon, Caernarfon is Open up until midday 24th of December 2021 (Christmas Eve!!).  Stocked with unusual Slate Gifts, and Gift Vouchers, we have something for everyone.
Please note we are now unfortunately unable to accept bespoke orders and orders to be delivered for Christmas 2021. Any online orders placed now will be processed in the New Year. 
All of us here at Inigo Jones would like to thank all of our customers for their support over this past year, and to wish our existing, new and future customers a Very Merry Christmas.

Verified by MonsterInsights