Claim a 20% discount on Welsh slate House Number signs at Inigo Jones Slate Works!

With Christmas around the corner and yet more lockdown restrictions being imposed all over the country, Inigo Jones Slate Works would like to lift everyone’s spirits a little and have decided to extended a great offer on House Number Signs until December 31st 2020!

The slate signs are prefabricated from 500 million year old polished Blue grey Welsh Slate and are deeply engraved and painted white, silver or pale grey. The engraved numbers are 50mm or 75mm high and are pre-drilled ready to fix and supplied with stainless steel screws and plastic plugs.

Welsh slate, a durable and natural product will not warp shrink or rot and is renowned for its longevity.

Our Slate House Signs make a perfect gift for any new homeowner and will mark the occasion in a special way, be that a first home, or opening a new chapter in life with a house move.

To claim your 20% discount offer on a quality House Number Sign – crafted in Wales by experts in working Slate, enter code: SLATESIGN20 when checking out online. Claim your new House Sign here!

And remember! If a Number won’t do it – Welsh Slate Nameplates can also be made to order. To view different styles, click here.Mwynhewch gostyngiad o 20% oddi ar Rhifau Tai o Lechen Cymraeg yng Ngwaith Llechi Inigo Jones!

Hefo’r Nadolig yn prysur ein cyrraedd ac eto cyfyngiadau ar fywyd pob dydd yn cynyddu, dymunai Gwaith Llechi Inigo Jones godi hwyliau pawb gan ymestyn cynnig anhygoel ar Rifau Tai o Lechen Cymraeg hyd Rhagfyr 31ain 2020!

Mae’r Arwyddion o lechfaen Glas Llwyd 500 miliwn blwydd oed wedi eu llathru a’u hysgythru yn ddwfn gyda rhifau 50mm neu 75mm o uchder a chawn eu paentio yn wyn, arian neu lwyd golau. Mae’r arwyddion yma wedi eu drilio yn barod i’w gosod, ac yn dod hefo pâr o sgriwiau dur gwrth staen a phlygiau plastig.

Yn ddefnydd gwydn, nid yw Llechen Gymraeg yn sychgamu, crebachu nac yn pydru, ond yn enwog am ei briodweddau hiroes.

Mae Arwydd Tŷ yn gwneud yr anrheg perffaith i rheini sydd yn berchen tŷ am y tro cyntaf, neu i’r sawl sydd wedi symud ty yn ddiweddar ac yn cychwyn cyfnod newydd mewn bywyd. Nodwch yr achlysur hefo Llechen Gymraeg o safon!

I hawlio’r cynnig yma i ostwng pris Arwydd Tŷ safonol, a’i wneuthuriad yng Nghymru gan arbenigwyr eu maes, nodwch y cod: SLATESIGN20 pan yn y sgrin talu. Archebwch eich Arwydd yma!

Cofiwch! Os na wnai Rhif Tŷ mo’r tro, allwch hefyd archebu Arwyddion Enwau Tai i archeb. Porwch y dewis gwahannol yma. 

Verified by MonsterInsights