Casgliad diweddar o wobrwyon unigryw wedi eu creu gan Inigo Jones. Pob dyluniad wedi ei ddatblygu yn arbennig i’r cwsmer, ac wedi eu cerfio a llaw yma ar ein safle Gwaith Llechi. Eleni, rydym wedi rhoi help llaw yn coroni’r Ffermwyr ifanc ac wedi cyflenwi y sylfaeni i wobrwyon BAFTA Cymru, comisiwn yr ydym wedi ei gadw ers dros i ddegawd. Boed ein cwsmeriaid yn edrych am un eitem unigryw neu swm sylweddol o eitemau tebyg, yma yn Inigo Jones mae gennym brofiad o greu eitemau o safon gyda llechen Cymraeg ers 150 o flynyddoedd.

A selection of unique trophies and awards completed by Inigo Jones recently. Each design developed exclusively for the customer, and hand crafted here on site at Inigo Jones Slate Works. This year we have helped crown the Young Farmers and proudly supplied the BAFTA Cymru bases, an annual commission we have maintained for over a decade. Whether our customers are looking for a one off piece or a number of similar items, here at Inigo Jones we have over a 150 years of experience creating quality items from the finest welsh slate.

Verified by MonsterInsights