Save the Date! August 3rd 2020 marks Inigo Jones Slate Works’ Showroom and tour’s reopening!

There will be a few changes on site, but the welcome will be as warm as ever!

A One-Way System will be implemented In and Out, as well as to navigate our showroom, and we kindly ask that you only touch what you intend to purchase. Screens are placed to protect visitors and staff alike at the till, and hand Sanitiser stations will be in place at the entrance to the showroom and at the toilets.  Visitors on our tour will also notice a sanitiser station at the Calligraphy and Letter cutting exhibitions.

In regards to The Great Slate Tour, visitors will now also have to book in advance to secure a time slot, by calling us on 01286 830242.  Tours will commence Monday to Friday from 9am every 30 minutes until 3.30pm (last tour of the day).

Gerlan Cafe will also re-open on Monday 3rd August offering refreshments indoors.

We very much look forward to welcoming you all back!

 


 

Cadwch y Dyddiad! Mae Gwaith Llechi Inigo Jones yn ail-agor drysau’r siop a Thaith Fawr y Llechen ar y 3ydd o Awst 2020! 

Bydd ychydig o newidiadau ar y safle, ond bydd y Croeso mor gynnes ac erioed!

Bydd System symud Un ffordd i mewn ac allan, ynghyd ac o amgylch y siop yn cael ei weithredu, a gofynwn yn garedig eich bod yn cyffwrdd mewn eitemau rydych am eu prynu yn unig.  Bydd sgrin i warchod ymwelwyr a staff wrth ymyl y til, a bydd safleoedd hylif diheintio wrth i chi ddod i mewn i’r siop ac wrth y toiledau.  Sylwir ymwelwyr ar y Daith y Gweithdai bod safleoedd hylif diheintio hefyd wedi eu lleoli yn arddangosfa Caligraffeg ac Ysgythru Llechen. 

Gofynnwn i ymwelwyr Taith Fawr y Llechen hefyd i drefnu ymlaen llaw, pryd byddant yn ymweld, drwy ffonio 01286 830242.  Bydd Teithiau yn cychwyn am 9yb bob hanner awr tan 3.30yh (taith olaf y dydd) Dydd Llun i Ddydd Gwener. 

Bydd Caffi Gerlan hefyd yn ail agor eu drysau i weini bwyd tu mewn o Awst y 3ydd ymlaen. 

Edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl!

Verified by MonsterInsights