With the big day nearly here.

The shop is open daily including weekends from 9am until 5pm.

Christmas opening as follows:
9am – 3pm on Christmas Eve, Closed – Christmas Day, and Boxing Day, Open as normal 27th December until 31st December, Closed on New Years Day.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

Mae bore Dydd Nadolig yn prysur ein cyrraedd eto!

Mae’r siop ar agor yn ddyddiol, 9yb – 5yh.

Amseroedd agor y Nadolig fel a ganlyn:
9yb – 3yh ar Noswyl Nadolig, Ar gau Dydd Nadolig a Gwyl San Steffan, Ar Agor 27ed o Ragfyr hyd 31ain 9yb – 5yh. Ar gau Dydd Calan.

Verified by MonsterInsights