With the nights extending and Winter looming, it’s that time of year again when we all love a little extra glitz and glamour in our lives! BAFTA Cymru is no exception with headline acts nominated, shortlisted and winners of a prestigious award handed over by equally renowned personalities of the Glittering industry!

26 Awards were presented this year, constructed of the finest Welsh Slate and the iconic BAFTA Cymru Mask!  Here at Inigo Jones Slate Works we pride ourselves that we are asked to supply the bases for these awards year on year, with no exception in 2019!

The Ceremony itself held at St David’s Hall, Cardiff, was hosted this year by Huw Stephens, one of Wales’ much respected Radio and Television presenter, hosting BBC Radio Cymru, BBC Radio 1, and BBC Radio 6 Music to name a few.  Most recently he has been involved in the BAFTA Winning success of Anorac, a tv program celebrating the richness of the Welsh language music scene today.  Hitching lifts across Wales, HS interviews Wales’s creative talents working through the Welsh language,  The program also coinciding with the 50 year anniversary of the first ‘pop music’ created in Wales, the program helping elevate the country’s musical history.  HS noted; “It’s had an amazing reaction – at film festivals, audiences which don’t speak Welsh love it, so we’re really happy it’s been given the Bafta Cymru nod.  Anorac scooped a fantastic total of 4 BAFTA Cymru Awards during the evening!

Other personalities attending the Awards were Iwan Rheon, most noted for his part in HBO’s Game of Thrones, presenting the ‘Sian Phillips Award’ to TV producer Bethan Jones.  IR said: “She gave me my first ever job [in Pobol y Cwm] and really pushed me and inspired me, so it’s special to be here to present the award.”

Inigo Jones Slate Works congratulates this years Winners and those who were shortlisted, like ‘Anglesey-born Celyn Jones, who played serial killer Levi Bellfield in ITV’s Manhunt, who joked about his fellow shortlisted nominees that he was “the only one I’ve never heard of” ‘ as noted during a bbc interview.

 


 

Gyda nosweithiau oer y Gaeaf yn brysur ein cyrraedd, dyma adeg o’r flwyddyn allwn i gyd ennill bydd o ychydig o ‘glitz a glamour’ yn ein bywydau!  Bydd BAFTA Cymru byth yn siomi, gydag enwau adnabyddus y diwydiant adloniant disglair yn cael eu henwebu i dderbyn gwobrwyon anrhydeddus, a chaiff eu cyflwyno gan gymeriadau llawn ddisglair eu hunain!

Yn ddiweddarach mis Hydref cafodd 26 Gwobr BAFTA eu cyflwyno i enillwyr ffodus buodd i’w creu o’r llechen orau; llechen leol Cymraeg, a’r mwgwd BAFTA Cymru eiconig!  Yma yng Ngwaith Llechi Inigo Jones, rydym yn falch iawn o’r ffaith ein bod yn cael y cyfle flwyddyn ar ôl blwyddyn i greu y sylfaeni yma i’r gwobreuon anrhydeddus, gyda dim eithriad yn 2019!

Roedd y noson yn cael ei gynnal yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd, gyda Huw Stephens yn cynnal trefniant y noson.  Un o gyflwynwyr radio a theledu mwyaf adnabyddus y wlad, sydd yn darlledu ar BBC Radio Cymru, BBC Radio 1, BBC Radio 6 Music i enwi rhai.  Yn ddiweddar buodd yn rhan o lwyddiant ysgubol y rhaglen deledu, Anorac yn ennill 4 BAFTA Cymru ar y noson! Rhaglen deledu a gafodd ei ddarlledu ar S4C, yn dathlu cyfoethogrwydd ein ‘sîn’ Cerddoriaeth Cymraeg heddiw.   Yn trafaelio’r wlad buodd HS yn cyfweld rhai o dalent gyfoes y sîn gerddoriaeth Gymraeg yn eu cynefin.  Tarodd y rhaglen ynghyd a dathliad 50 mlynedd o gerddoriaeth ‘Pop’ Cymraeg, a roddodd lwyfan i’r sîn a’i hanes y tu hwnt i Gymru.  Nododd HS mewn cyfweliad “It’s had an amazing reaction – at film festivals, audiences which don’t speak Welsh love it, so we’re really happy it’s been given the Bafta Cymru nod.”

Ymysg y sêr, rhai o bersonoliaethau eraill a fuodd i’r noson odidog yma oedd Iwan Rheon, sydd yn cael ei adnabod orau am ei ran yn rhaglen HBO Game of Thrones.  Cafodd Iwan y fraint o gyflwyno ‘Gwobr Siân Phillips’ i gynhyrchydd teledu Bethan Jones. Sonia IR “She gave me my first ever job [in Pobol y Cwm] and really pushed me and inspired me, so it’s special to be here to present the award.”

Mae Gwaith Llechi Inigo Jones yn llongyfarch enillwyr eleni a rheini a oedd wedi cyrraedd y rhestr fer, fel Celyn Jones, yn enedigol o Ynys Môn, a oedd yn actio rhan fel llofrudd cyfresol Levi Bellfield, yn gynhyrchiad ITV, Manhunt.  Mewn cyfweliad a’r BBC, pryfocia am ei hun ymysg yr enwau ar y rhestr fer, mae ef oedd yr unig un nad ydoedd erioed wedi clywed amdano!

Verified by MonsterInsights