This site uses cookies and by using the site you are consenting to this. To learn more about our use of cookies please click here.

Ynglŷn ni

Adeilad Inigo Jones

Sefydlwyd Gwaith Llechi Inigo Jones ym 1861, yn bennaf i wneud llechi ysgrifennu ar gyfer ysgolion. Pan ddisodlwyd llechi ysgrifennu gan bapur bun rhaid ir cwmni ddarganfod nwyddau newydd. Dechreuodd Hugh Jones, y perchennog ar y pryd, gynhyrchu paneli trydan mewn llechen. Bur rhain yn hynod o boblogaidd ac ehangodd y cwmnin gyflym gan ddefnyddio llechi o bob rhan o Ogledd Cymru.

Roedd y gwaith o osod haen o enamel ar y llechen yn broses hirfaith a llafurus gan fod yn rhaid crasur llechen mewn odyn am fwy na 48 awr. Cynhyrchwyd miloedd o baneli trydan o lechen ar safle Tudor Slate Works Inigo Jones. Roedd y gwaith yn gyfrifol am gyflenwi paneli ar gyfer llongau moethus enwocar byd : y Queen Mary, y Mauritania ar Queen Elizabeth. Maen dal yn bosibl gweld paneli llechen gwreiddiol y Queen Mary yn Long Beach, Califfornia, lle maer llong, erbyn heddiw, yn atyniad i dwristiaid.

Wrth i gynhyrchion eraill rhatach gael eu defnyddio i wneud paneli trydan arallgyfeiriodd y cwmni, gan ddechrau cynhyrchu lleoedd tn o lechen. Roedd gan y rhan fwyaf or rhain haen o enamel ac roedd sawl un hefyd yn cynnwys golygfeydd lleol wedi eu peintio llaw. Ar hyn o bryd mae lle tn gwreiddiol a gynhyrchwyd ar ddiwedd y 19eg ganrif yn cael ei arddangos fel rhan o daith hunandywysedig y cwmni.

Dros y blynyddoedd maer cwmni wedi cyflenwi cofebion llechi ac maen parhau i wneud hynny. Serch hynny, mae technoleg wedi datblygu, ac erbyn hyn mae llythrennau un ain cael eu torri pheiriant neu eu chwythellu thywod ac mae hyn yn llawer cynt nar dull traddodiadol o dorrir llythrennau llaw.

Yn fwy diweddar maer cwmni wedi bod yn cyflenwi mwy o nwyddau llechi ar gyfer y cartref, yn cynnwys lloriau, topiau gwaith cegin ac aelwydydd. Mae crefftau llechen hefyd wedi bod yn boblogaidd ar gyfer y cartref, ac maer rhain yn cynnwys pethau fel placiau wal, clociau, lampau, rheseli dal gwin, matiau bwyta a drychau. Eitem fwyaf newydd y cwmni yw seinyddion llechen a standiau dal seinyddion llechen ac maer olaf yn sicr wedi bod yn hynod o boblogaidd a gellir eu harchebun arbennig, i gyd-fynd ag unrhyw fath o seinydd a gwella ansawdd y sain yn aruthrol.

Cliciwch am fanylion ar ein gwybodaeth cyffredinol a thechnegol

Inigo Jones & Co. Ltd, Tudor Slate Works, Y Groeslon, Caernarfon, Gwynedd, LL54 7UE
Ffn: 01286 830242 Ffacs: 01286 831247 E-bost: info@inigojones.co.ukChwilio am Nwyddau


English / Cymraeg

Gweld eich Basged


Ymuno n Rhestr Bostio

Nodwch eich Enw
Nodwch eich e-bost100% Diogel
Gyda Masnachu Diogel


Cysylltu Ni

Ffn: 01286 830242
Ffacs: 01286 831247
E-bost: info@inigojones.co.uk

Telerau ac Amodau
Inigo Jones Facebook Link Inigo Jones Twitter Link Inigo Jones Trip Advisor Link Inigo Jones on YouTube